PR/0148   剣 美親
Yoshichika Tsurugi

Trait 1: - (None)   Trait 2: - (None)
Trait 3: - (None)
World: -
-
--None--